Congres POH-GGZ

Hoofdspreker


Generaties verbinden

Hoe werkt intergenerationele overdracht van pijn en trauma? Bij ingrijpende faseovergangen in een mensenleven is het de eerste generatie die de pijn letterlijk meemaakt. De tweede generatie voelt de pijn van de eerste generatie maar is loyaal en kan er niet over spreken. De derde generatie ontwikkelt vaak klachten, maar heeft tegelijkertijd meer afstand naar de eerste en kan gevoelige thema’s bespreekbaar maken. Om schadelijke patronen in families te keren is het belangrijk drie generaties aan elkaar te verbinden.

 

Kitlyn Tjin A Djie, transcultureel systeemtherapeut werd in 1953 geboren in Paramaribo, als vierde in een rij van zes dochters. De wortels van haar Chinese vader en Surinaamse moeder liggen in Duitsland, Portugal, Afrika, China, Indo-China, Frans Guyana. Als jeugdhulpverlener ondervond ze dat Nederlandse opvattingen over hulpverlening niet werken bij kinderen met een migrantenachtergrond. Als antwoord op het westerse witte individualistische denken in de hulpverlening ontwikkelde ze het model Beschermjassen dat uitgaat van de kracht van families. www.beschermjassen.nl


Kitlyn Tjin A Djie - Transcultureel systeemtherapeut 

Transcultureel systeemtherapeut 


Bekijk hier de tickets