Awareness in de POH-GGZ-praktijk


Hoe kan je komen tot meer verdieping in een gesprek met een patiënt? Als de intake fase voorbij is, kan praten over het probleem tot meer van hetzelfde leiden, een herhaling van zetten. Een stroom van woorden kan een manier worden om contact te vermijden i.p.v. contact te maken of te verbinden. De automatische denkgeest zoekt koortsachtig naar oplossingen, blijft hangen in cirkels van oorzaken en analyses en niet zelden is dit denkproces geen deel van de oplossing maar deel van het probleem.  Awareness, gewaarzijn, of opmerkzaamheid helpt om los te komen uit de denkgeest en de patiënt vaardigheden aan te leren om zijn probleem op een andere manier tegemoet te treden. We staan letterlijk hier en nu stil bij een lastige kwestie, we vertragen en we merken op welke gedachten, welke gevoelens (in het lichaam) en welke emoties naar voren komen. Op deze manier maken we met behulp van de awareness-driehoek ruimte om samen stap voor stap de binnenwereld van de patiënt (en ook die van de POH-GGZ-er) te onderzoeken.
Echt aanwezig zijn met alles wat er nu is, leidt vaak ‘als vanzelf’ tot een nieuw inzicht en vervolgens kan duidelijk worden welke richting de patiënt op wil en welke stap hij zou kunnen nemen. In deze workshop staan we kort stil bij de theorie en achtergrond van de awareness-driehoek en zullen we concreet gaan oefenen met de toepassing hiervan.

 

Hans Zwaal

werkzaam als POH-GGZ


Bekijk hier de tickets