Complexe chronische pijn: Liefdevol én transparant communiceren?


In Nederland heeft bijna één op de vijf mensen chronische pijn.
Aan de eerstelijnsgezondheidszorg wordt in toenemende mate een rol toegekend in de preventie van de overgang van acute naar chronische pijn én in de begeleiding van patiënten met complexe chronische pijn. Educatie en ondersteuning van zelfmanagement nemen daarbij een belangrijke plaats in. Tijdens de workshop zal ingegaan worden op deze onderwerpen. In het bijzonder zal aandacht besteed worden aan wat je kunt doen om patiënten in staat te stellen hun aandacht meer te richten op beter functioneren mét pijn en minder te richten op (het verminderen van) hun pijn.  En de vraag hoe je daarbij empathisch én transparant kunt blijven communiceren zal aan de orde komen.

Toon van Helmond

Gezondheidszorgpsycholoog bij de St. Maartenskliniek in Ubbergen en Mirjam van Doorn Revalidatie arts bij Medinello, een centrum waar patiënten met langdurige klachten op het gebied van chronische vermoeidheid, fibromyalgie, kanker en chronische pijnklachten behandeld worden.


Bekijk hier de tickets