Geweldloos verzet in gezinnen ofwel verbindend Gezag


Elke hulpverlener kent het wel uit de praktijk: machteloze ouders die ten einde raad zijn omdat hun kinderen niet naar school gaan, eindeloos gamen en hun dag- en nachtritme omdraaien, andere gezinsleden terroriseren of zich terugtrekken en niet meer aan tafel willen mee eten. Hoe kun je daar als POH-GGZ op reageren en een handreiking bieden aan ouders om deze vastgelopen patronen te doorbreken?

In deze workshop wordt uitleg gegeven over de methodiek van geweldloos verzet en de ervaring die wij binnen het programma “back2school”in de afgelopen 10 jaar hebben opgedaan. Daarin wordt aandacht besteed aan het concept “waakzame zorg” als middel om met ouders in gesprek te gaan over het bewaken van grenzen voor de veiligheid van kinderen. En hoe zij daar ook (weer) met hun kinderen over in gesprek kunnen komen en leren “het ijzer te smeden als het koud is”.  We bespreken de stappen die ouders kunnen zetten om de regie weer terug te krijgen door niet hun kind te willen veranderen, maar door hun eigen gedrag te veranderen en hulp te zoeken, geheimen te doorbreken en de verbinding met hun kind te versterken.

Na deze workshop kun je ouders bemoedigen en inspireren een andere weg in te slaan waardoor zij zich als ouders competenter en meer verbonden voelen met hun kinderen en het gezinsleven harmonieuzer kan worden.

Rita Snel

Rita Snel, klinisch psycholoog en psychotherapeut, supervisor VGCT en werkzaam in Curium-Lumc. Rita heeft 25 jaar als eerstelijnspsycholoog gewerkt in een setting die veel overeenkomsten heeft met de POH-GGZ.


Bekijk hier de tickets