Hoe kan je liefde opbouwen voor de vluchteling die jou vreemd is?


Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen, vaker dan andere patiënten, psychisch problematiek hebben. Ook blijkt dat zij hiervoor weinig terecht komen bij de gespecialiseerde GGZ.
Dit komt onder andere doordat vluchtelingen onbekend zijn met de hulp voor psychische symptomen. Maar ook taboe, schaamte en vermijding, die zij ervaren hierbij, speelt een belangrijke rol. Daarbij is de hulpverlening niet optimaal toegankelijk en weet de vluchteling niet altijd de taal- en culturele barrière te overwinnen. Dit maakt dat de zorg van huisarts samen met POH-GGZ belangrijk is voor deze doelgroep. De deelnemers gaan in deze workshop hiermee aan de gang en krijgen handreikingen over hoe zij invulling kunnen geven aan geestelijke gezondheidszorg bij psychische problematiek van vluchtelingen.

Evert Bloemen

Arts, adviseur en trainer in het programma asielzoekers, vluchtelingen en gezondheid van Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen


Bekijk hier de tickets