Congres POH-GGZ

Hulpverlening aan andere culturen


Jeugdhulpverleners krijgen steeds vaker te maken met gezinnen met een andere culturele achtergrond. Dit vergt aanpassing van de werkwijze, benadrukt Sohaila El Ouahabi, coach en trainer Beschermjassen en multidimensionaal Familietherapeut. “Kijk in eerste instantie naar de verschillen in de opvoeding. Niet alleen in het hier en nu, maar ook naar hoe ouders zelf  zijn opgevoed. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn om een familielid bij de hulpverlening te betrekken.”

Vaak verschilt de culturele achtergrond van zorgprofessional en de ouders en kinderen waarmee je werkt. Dit kan het hulpverleningsproces in de weg zitten met gevolgen voor de kwaliteit. Wat met name meetelt in dit verband is dat in veel culturen het opvoeden van oudsher een collectief gebeuren is. “Je doet het veelal samen, dus met grootouders en ooms, tantes en buren”, vertelt Sohaila El Ouahabi. “Dat is volstrekt anders dan de wijze waarop dit gebeurt in het traditionele Nederlandse gezin.”

 

Leer hier meer.


Sohaila El Ouahabi

Sohaila el Ouahabi. Intercultureel Trainer & Coach. Jeugdhulpverlener.


Bekijk hier de tickets