Congres POH-GGZ

Ecosysteem Mentale Gezondheid


GEM: Ecosysteem Mentale Gezondheid

GEM houdt zich sinds 2020 bezig met de uitdaging om de visie op psychisch lijden vanuit De Nieuwe ggz in co-creatie te bewijzen, organiseren en financieren. 

De GEM hypothese is dat de zorg niet verbetert door de match van de vraag met het bestaande ggz aanbod te optimaliseren (selectie of aanbodgericht), maar door in gezamenlijkheid een antwoord te formuleren op de vraag van de cliënt. Dat antwoord moet gevonden worden in een veel ruimer palet van mogelijke interventies dan momenteel geboden wordt (diversificatie). Dat vraagt om een verruiming van zinvolle en relevante interventies. Hierbij betrekt GEM nadrukkelijk ook ervaringsdeskundigheid, welzijnsaanbod en aanbod uit het publieke domein.

Voor GEM is duidelijk dat het aanbod, de organisatie en financiering van zorgverlening daartoe opnieuw ingericht zullen moeten worden.

Michael Milo (Verbinder & Programmamanager GEM) licht in de workshop toe hoe in Doetinchem en Deventer de eerste versies van zo een Ecosysteem vorm krijgen. In VeranderAteliers, waarin co-creatie tussen dat wat er al is, de waarden uit de nieuwe visie en landelijke netwerken plaatsvindt.


Michael Milo

Verbinder & Programmamanager GEM


Bekijk hier de tickets