Somatisch onvoldoende verklaarde pijn


Deze workshop heeft tot doel het ‘onvoldoende verklaarde’ begrijpelijk te maken en over te kunnen dragen aan de patiënt, om zodoende de kloof te slechten die vaak van beide zijden wordt gevoeld tussen de medische wereld enerzijds en de chronische-pijnpatiënt anderzijds. Somatisch onvoldoende verklaarde pijn blijkt grotendeels tussen de oren te zitten, jazeker, maar dan in de zin dat het centrale zenuwstelsel (ruggenmerg + brein) ontregeld is geraakt, en zich overwaakzaam gedraagt. Het oude idee van ‘inbeelding’ is onhoudbaar gebleken op grond van de nieuwste beeldvormende technieken. Recente wetenschappelijke inzichten geven concrete aangrijpingspunten voor verbeterde indicatiestelling en behandeling. Het delen hiervan met de patiënt door huisarts en POH-GGZ zorgt voor verbinding, en tevens – op grond van zowel inhoudelijke als relationele factoren – voor toename van de motivatie om in stand houdende factoren op verschillende vlakken onder ogen te zien en te willen doorbreken.

De volgende onderdelen komen aan bod:

* neurobiologie en -psychologie van (chronische) pijn

* elkaar aanvullende verklaringsmodellen:

centrale sensitisatie en overactief stressresponssysteem

* gebruik van metaforen t.b.v. pijneducatie

* veel voorkomende comorbiditeiten volgens DSM-5

* de meest voorkomende vicieuze cirkels a.d.h.v. het nieuwe gevolgenmodel

* indicatie voor eerstelijns- c.q. tweedelijnsbehandeling

Fotograaf: Paul Fleming

Annemarieke Fleming

Annemarieke Fleming, Gezondheidszorgpsycholoog BIG bij cluster Pijn & Gedrag / Reade revalidatie, docent CRBKO, (hoofd)docent RINO Amsterdam, psychosomatisch expert en cursusleider NPi, en auteur van Pijn & het brein (Prometheus 2016; 12e druk 2020)


Bekijk hier de tickets