Veerkrachtig maken van kinderen van gescheiden ouders


Veel kinderen van gescheiden ouders waar de onderlinge communicatie en samenwerking niet soepel verloopt als het om de kinderen gaat, worden onbewust vaak onder een stolp geplaatst. Veel wordt er voor en over hen bepaald, wat er vooral wel en niet in het belang van het kind zou zijn. Daarbij wordt vaak vergeten hoe belangrijk het is dat een kind zelf ook een stem krijgt. Als hulpverlener heb je hierin een belangrijke taak in het steunen van een kind, door het kind te helpen weer zijn ‘stem’ te mogen vinden en dat zijn ‘stem’ er ook mag zijn.

In deze workshop leer je je te verbinden met het kind. Je leert denken vanuit wat een kind nodig heeft om veerkrachtiger te worden in het zich verbinden met beide ouders. Je leert als hulpverlener de valkuilen te doorzien van het meegezogen worden in de strijd van ouders. Opdat je het kind keer op keer kan blijven verbinden met beide ouders in je gesprekken met het kind.

 

Mirjam Toet-Beuzekom

Mirjam Toet-Beuzekom (1976) is haar loopbaan gestart ruim 20 jaar geleden als maatschappelijk werker. Waarvan ruim 15 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening onder meer als schoolmaatschappelijk werker basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De laatste 5 jaar werkt ze als POH-GGZ. Waarvan zo’n 3 jaar inmiddels als POH Jeugd in de regio Oosterhout (Noord Brabant). Geïnspireerd door de Interactie Academie in Antwerpen en haar jarenlange ervaring in het werken met jeugd, is deze workshop ontstaan gebaseerd op systemisch denken.


Bekijk hier de tickets