(Zelf)Compassie, luxe of bittere noodzaak?


Sommige begrippen raken in zwang en komen dan een periode in allerlei publicaties en media boven drijven. Zo lijkt ook ‘compassie’ bijna onontkoombaar. Maar wat wordt daar nu eigenlijk onder verstaan? Is het een modegril of een uiting van een dieperliggende behoefte?
Kun je als POH-GGZ ook te veel compassie hebben met je patiënt en ’compassiemoe’ worden?
In deze workshop komen achtergronden over (zelf)compassie en het trainen daarvan aan bod. Je kunt compassie voor jezelf ervaren middels enkele oefeningen. Daarnaast wordt de toepasbaarheid van aspecten uit de training ‘Compassie in je leven’ voor de voor de eigen dagelijkse praktijk belicht. Wat zijn indicaties? Welke educatie en oefeningen zijn laagdrempelig door jou zelf in te zetten en wanneer is verwijzing nodig?

Henk Willems

Henk Willems werkt als POH-GGZ in Lunteren en als trajectbegeleider/ GGZ Agoog in de gespecialiseerde GGZ bij Pro Persona met jongvolwassenen. Daarnaast geeft hij in de eigen praktijk ‘Mindfulnesswerkt’ sinds 2011 mindfulness- en compassietraining.Bekijk hier de tickets