Online inschrijvingen voor workshops zijn gesloten. Last-minute inschrijvingen of aanpassingen kan je bij binnenkomst van het congres doorgeven.

Cultuursensitief werken in de huisartsenzorg


Waarom is aandacht besteden aan culturele diversiteit in de zorg van belang? 

  • Mensen met een migrantenachtergrond hebben meer te maken met de sociale determinanten van psychische klachten; 

  • Ze ervaren minder toegang tot zorg ((taal)drempels, missen van herkenning); 

  • Ze zijn minder tevreden over de uitkomst van aangeboden zorg. 

    (uit: GM Diversiteit Akwa GGz) 

30-40% van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond. Elke generatie worstelt met andere uitdagingen rondom het leven in twee culturen. Ook het bespreekbaar maken van mentale gezondheid ligt bij deze groep complex.  

Workshop 

Tijdens de workshop gaan MIND en Steunpunt GGZ Utrecht in op de competenties die nodig zijn om cultuursensitief te kunnen werken als POH-GGZ.  

De volgende onderdelen worden besproken: 

  1. Inzicht in de culturele verschillen en bewustwording van reguliere diversiteit; 

  2. Bewustwording: ken jezelf. Zorgmedewerkers dienen bewust te zijn van hun eigen waarden, normen en overtuigingen en hoe zij andere normen en waarden ervaren; 

  3. Ontwikkelen van een brede toolbox om cultureel sensitief in contact te staan met de patiënt. 

  • MIND is de koepel van patiënten/familie organisaties in de ggz en behartigt de collectieve belangen vanuit cliënt/familieperspectief. MIND heeft een Denkgroep Culturele Diversiteit bestaande uit ervaringsdeskundigen met een niet westerse achtergrond.  

  • Steunpunt GGz Utrecht  is een zelfregie- en herstelorganisatie met veel ervaring op het gebied van diversiteit en cultureel sensitief werken. Ze werken met zowel ervaringsdeskundigen als leefwerelddeskundigen en sleutelpersonen. Het Steunpunt GGz Utrecht heeft ruime ervaring met het ondersteunen van mensen met een niet westerse achtergrond die mentale klachten ervaren.   

Bekijk hier de tickets

MIND | Steunpunt GGZ

Koepel van patiëntenorganisaties | Zelfregie- en herstelorganisatie