Online inschrijvingen voor workshops zijn gesloten. Last-minute inschrijvingen of aanpassingen kan je bij binnenkomst van het congres doorgeven.

Gelaagdheid en dimensies van herstel


Wij zullen het gaan hebben over dialogische ruimte en het perspectief op herstel. Waarom is dit onmisbaar bij het werkelijk toelaten van diversiteit. Hoe geef je die vorm binnen jouw praktijk, welke vaardigheden vraagt dit en welke voorbeelden kennen we al waar dit al vorm heeft gekregen. Te denken valt aan peer support en zelfhulp, maar ook open dialogue. We reflecteren met de deelnemers over hoe zij dit ervaren en hoe zij hier in hun eigen praktijk vorm aan geven.

Martijn Kole is grondlegger van het Enik Recovery College. Vanuit Het Blauwe Paard Advies werkt hij aan de ontwikkeling en implementatie van zelfhulp, peer support, ervaringsdeskundigheid en Herstel Ondersteunende Zorg in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij docent, facilitator en initiator van Peer Supported Open Dialogue in Nederland en daarbuiten.

Sanna Martha is kunstenaar/vormgever en heeft lange tijd als ervaringsdeskundige in de GGZ gewerkt. Sanna is opgeleid als theatervormgever. Binnen de GGZ heeft ze zich bekwaamd in Peer Supported Open Dialogue. Sanna werkt als beeldend kunstenaar en geeft lezingen en trainingen over POD. Ook geeft zij advies over het vormgeven en belichamen van herstelondersteunende zorg.

Bekijk hier de tickets

Martijn Kole | Sanna Martha

Zelfstandig adviseur, Het Blauwepaard netwerk | Kunstenaar, vormgever