Online inschrijvingen voor workshops zijn gesloten. Last-minute inschrijvingen of aanpassingen kan je bij binnenkomst van het congres doorgeven.

Inclusieve gezondheidszorg


We werken graag met casussen uit jullie werkveld. Doe je mee aan de workshop en heb je een interessante casus die je wil behandelen? Stuur deze dan voor 19 september naar t.derckx@rutgers.nl

In de samenleving willen we natuurlijk dat iedereen gelijk behandeld wordt, maar in de gezondheidszorg is juist het omgekeerde essentieel. Want: iedere patiënt is anders. Binnen de gezondheidszorg kan de bias van de zorgprofessional van grote invloed zijn op diagnose en behandeling. De zorgprofessional weet niet wat zij of hij niet weet, maar is zich vaak ook niet bewust van een bestaande blinde vlek. Zo’n bias hebben we allemaal en die wordt continu gevoed door stereotiepe beelden om ons heen.

In deze workshop gaan we in op de vraag of u als zorgprofessional voldoende oog heeft voor de verschillen. En wist u dat het voor een goede diagnose en behandeling belangrijk is om ook rekening te houden met geslachtskenmerken, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie en leeftijd? Het bewust maken van de zorgprofessional over de aanwezigheid van die stereotype beelden is cruciaal om uiteindelijk zorg op maat voor de unieke patiënt te realiseren. Hoe? Daar gaan we tijdens de workshop mee aan de slag.

Tomas Derckx

Senior Programmamedewerker Seksualiteit & Zorg

en Projectleider Alliantie Gezondheidszorg op Maat bij Rutgers

Ymke Kelders

Programmamanager Seksualiteit & Zorg bij Rutgers

Bekijk hier de tickets

Tomas Derckx | Ymke Kelders

Rutgers, Expertisecentrum Seksualiteit